Op weg naar een modelgemeente.

Beleid 2019 - 2024

De gemeente Grobbendonk wordt de komende zes jaar bestuurd door een enthousiast team dat vernieuwing, verjonging en ervaring combineert. Vanaf 1 januari 2019 zal Marianne Verhaert als eerste vrouwelijke burgemeester een nieuwe wind door Grobbendonk en Bouwel laten waaien.

 

‘We staan voor heel wat uitdagingen en zullen de komende jarendaadkrachtig besturen. Over zes jaar wil ik kunnen terugblikken op heel wat projecten diede leefbaarheid en de samenhorigheid in onze gemeente sterk bevorderd hebben’, aldus de toekomstige burgemeester.

 

GiB behaalde negen gemeenteraadzetels waardoor er vier nieuwe en jonge mensen in de gemeenteraad komen: Marianne Verhaert, Peggy Goormans, Jelena Cecelja en Brent Wouters. Martine Taelman, Ulrik Anthonis, Paul Van Rompaey, Johan Verhaegen en Alex Van Peer, die al heel wat jaren bestuurservaring hebben, vullen het rijtje van GiB-raadsleden aan.

 

GiB heeft met N-VA een coalitie-akkoord gesloten om de komende zes jaar samen te besturen. De hoofdlijnen van dit akkoord zijn: een gezond financieel beleid, een betere mobiliteit en veiligheid, de ontwikkeling van site Kasteelhoeve d’Ursel, een sterk sociaal beleid, een gemeentelijk contactpunt in Bouwel, het stimuleren van de lokale economie, ‘wonen in het bos’ als oplossing voor de weekendverblijven én sterke inspraak via burger- of wijkbegrotingen.

 

Marianne Verhaert zal instaan voor de algemene leiding van onze gemeente in nauw contact met onze buurgemeenten, inwoners en personeelsleden. We focussen meer dan ooit op inspraak waar zij de verantwoordelijkheid voor zal nemen. Daarnaast is ze als ingenieur de geschikte persoon voor openbare werken.

 

De komende zes jaar zal het college van burgemeester en schepenen bestaan uit met volgende bevoegdheden:

 

Marianne Verhaert (GiB)

Burgemeester, algemene zaken, veiligheid en inspraak

 

Eric Van Meensel (N-VA)

Financiële, juridisch en economische zaken

 

Ulrik Anthonis (GiB)

Mobiliteit, Vrije Tijd (met Sport en Cultuur) en Senioren

 

Brent Wouters (GiB)

Leren, Jeugd en Gezin

 

Johan Verhaegen (GiB)

Ruimte, Toerisme en Communicatie

 

Greet Van de Peer (N-VA) zal eerste drie jaar de gemeenteraad voorzitten. Vanaf 1

januari 2021 zullen zij en Johan van functie wisselen waardoor Greet de laatste drie jaar

van de legislatuur schepen wordt.

 

Martine Taelman (GiB)

Voorzitter bijzonder comité- Welzijn en personeelszaken

© GiB - Grobbendonk & Bouwel, 2021       ~      privacy policy

Deze website maakt gebruik van cookies. Door te klikken op "Accepteren" gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Accepteren